Search

Menu

Keeping you Informed News and Views..

கோழி, முட்டை விலைகள் அதிகரிப்பு

கோழி, முட்டை விலைகள் அதிகரிப்பு

முட்டை ஒன்றின் விலை 10 ரூபாயினாலும் 1 கிலோ கோழி இறைச்சி ஒன்றின் விலை 100 ரூபாயாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி முட்டை ஒன்றின் புதிய விலை 60 ரூபாய் என்றும் 1 கிலோ கோழிக்கறியின் புதிய விலை 1300 ரூபாய் எனவும் அகில இலங்கை கோழி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

கோழி, முட்டை விலைகள் அதிகரிப்பு

கோழி, முட்டை விலைகள் அதிகரிப்பு

Search here