சுவிஸ் அரசின் ஏதிலிக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு வெளியிட்டு போராட்டம்

சுவிட்சர்லாந்து அரசாங்கத்தின் ஏதிலிக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு வெளியிட்டு ஜெனீவாவில் போராட்டமொன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுவிஸ் அமைச்சரவையில் ஜெர்மன் மொழி பேசுவோரின் எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி

சுவிட்சர்லாந்தில் மிகச் சிறிய அமைச்சரவை ஒன்றே காணப்படுகின்றது. இதுவரை காலமும் சுவிட்சர்லாந்தின் அமைச்சரவையில் ஜெர்மன் மொழி பேசும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்பட்டது. எனினும் அண்மையில் நடைபெற்ற அமைச்சு பதவி மாற்றங்களினால் ஜெர்மன் மொழி பேசுவோரின் எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. சுவிட்சர்லாந்தின் மொத்த சனத் தொகையில் 63 வீதமான மக்கள் ஜெர்மன் மொழி பேசும் கான்டன்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள Elisabeth Baume-Schneider  உறுப்பினர் பிரெஞ்சு மொழி பேசப்படும் ஜுரா கான்டனை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றார். இதன்படி அமைச்சரவையில் […]